ساعت: 22:12
تاریخ:1403/3/4
   
تنوع زیست محیطی چیست ؟و چرا مهم است


تنوع  زیست محیطی  ؟

تنوع زیست محیطی بخشی حساس از سرمایه طبیعی است که در برگیرنده بسیاری از نیازهای ما است . از این رو رسالت ما در این بخش ایجاب میکند  تا در جهت آگاه سازی بیش از پیش  مخاطبان به این موضوع بپردازیم ویاد اور شویم که حفظ تنوع زیستی به تلاش همه جانبه نیازمند است . و وظیفه هریک از ما نسبت به طبیعت است که مانیز خود بخشی از گوناگونی آن هستیم.

  مفهوم تنوع زیستی به صورتعام در معرض خطر انقراض :از منحصر بفرد ترین گونه گلها و گیاهان  بومی ووحشی مناطق کوهستانی ایران ، که به علت چیدن آن ها  از طبیعت وفروش آنها  به عنوان  گل زینتی در حال انقراص است . تنوع زیستی میراث ارزشمندی است که نیاکان ما آن را از طبیعت به طبیعت به امانت گرفته اند به ما سپرده اند و ما نسل های بعد خواهیم سپرد .

 

تنوع زیستی  از سه مفهوم مرتبط به هم تشکیل شده است : تنوع ژن ،تنوع گونه و تنوع بوم  ( اکو سیستم ). تنوع زیستی گوناگونی حیات است . تنوع زیستی  مجموعه ای از موجودات زنده به شکل های گوناگون است . تنوع ، یک تک سلولی در اعماق اقاینوس و یا یک بوته گوجه فرنگی روی خاک یا  یک زیبا در دشت است . تنوع زیستی ،تفاوت در شکل و نوع درختان . یک جنگل ، جانوارن یک بیشه یا ساختمان بدن یک یوز پلنگ است . 

درحقیقت  تنوع زیستی نوعی بیمه طبیعت است در مقابل حوادث بد و ناگوار . تنوع زیستی حکمت مجسم خالق بی همتاست  . تنوع زیستی ،  وجود تمام مخلوقات الهی با نظم ذاتی بر روی کره زمین است . تنوع زیستیتفاوت در ژن های به وجود آورنده یک گونه با تمام گونه ها است .  تنوع زیستی تفاوت رنگ چشم و موهای فرزند و والدین است .

  چرا تنوع زیستی مهم است؟

  و اما چرا تنوع زیستی دارای اهمیت است ؟ آیا واقعا اهمیتی دارد ؟اگر این بخش وسیع از انواع گونه ها وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد ؟

تنوع زیستی بستر و زیر ساختار حیات ما را حفظ  می کند ، به هنر ما الهام میبخشد ، موجب تقویت و پیشرفت اقتصاد ما میشود ،... و سرانجام آنکه تنوع زیستی سیاره ما را حفظ میکند .

تنوع زیستی عملا توانایی انواع گونه ها ( بدون توجه به کوچکی یا بزرگی آنها ) را در جهت افزایش کارایی ، مقاومت و سازگار شدن در برابر محیط افزایش  می دهد . به عبارات دیگر ، تمام این گونه های کوچیک و بزرگ دارای یک وظیفه بسیار بزرگ هستند و آن این است که ترکیب عملکرد این گونه ها در مجموع ، باعث افزایش توانایی اکو سیستم و افزایش مقاومت در برابر انواع مختلف صدمات و خسارات احتمالی ، همچنین بهبود و بازسازی خسارات وارده می شوند . بنابر این تنوع زیستی برای انسان بسیار مهم می باشد  زیرا تنوع و افزایش گونه های گیاهی به معنی افزایش محصولات غذایی برای انسان و تنوع و افزایش گونه های جانواری به معنی پایدار بودن محیط . زیست در جهت تعادل طبیعت میباشد .

برای نمونه در یک اکو سیستم به دنبال افزایش شکار پرندگانی که از ملخ ها تغذیه میکنند ، جمعیت ملخ ها به طور بی رویه افزایش میابد و ملخ ها برای تامین غذا به طور دسته ای به مزارع کشاورزی حمله ور میشوند .این تخریب مزارع حاصل برهم زدگی تنوع زیستی و تعادل اکو سیستم است .

کاهش تنوع زیستی و انقراض :

این  نگرنی وجود دارد که فعالیت های انسانی باعث اننقراض گسترده در انواع گونه ها شده است . نتایج به دست امئه از بررسی انواع مختلف گونه های جانواری ، جنگل ها و اکو سیستم  های مختلف همچنین گونه های جانوری و گیاهی آبزی ، حاکی از کاهش تنوع بسیاری از گونه ها یا و یا نابودی بعضی از انواع گونه ها در اکوسیستم است .از این رو برنامه ریزی برای بهرداری پایدار از منابع طبیعی و مدیریت صحیح در استفاده از انها ، میتواند باعث رفع تدریجی این مشکل و سایر مشکلات زیستی محیطی گردد .

گوزن مارال :

از جانواران شاخص جنگل های شمال ایران محسوب میشود . نسل ان جانور توسط شکارچبان غیر مجاز ، دست اندازی به زیستگاه های این جانور وحشی به منظور بهره برداری از جنگل و کشیدن سیم خاردار در مسیر رفت و آمد شان در خطر انقراض است .این گونه جانوری به سبب اینکه سالی یک بچه به دنیا می آورند حیواناتی بسیار اسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت های ویژه دارند . نیمه شهریور تا نیمه مهرماه  هر سال به مدت یک ماه به عنوان فصل ( مارال بانگی ) معروف است و این ایام به عنوان فصل جفت گیری این جانوران محسوب میشود . فصل مارال بانگی که با ایجاد حرمسرا همراه جفتگیری این جانوران است پرخطر ترین زمان زندگی این جانور بشمار میرود . زیرا شکارچیان باشناسایی محل تجمع انان مبادرات به شکار انها میکنند . بر اساس آخرین سرشماری شمار مارال ها در گیلان 100 راس تخمین زده شده است .

عضویت در خبر نامه
نام:
ایمیل:
تلفن همراه:
کد امنیتی
Copyright © 2016
کلیه حقوق مادی ومعنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی برسا می باشد