ساعت: 22:34
تاریخ:1403/3/4
   

حضور در نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
1397
 تصویر مربوط به نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران یافت نشد
نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
1396
 تصویر مر بوط به نمایشگاه بین المللی تهران یافت نشد
نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
1395
 تصویر نمایشگاه تاسیسات تهران بارگزاری نشد
نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران
1395
 تصویر مر بوط به پانزدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان بارگزاری نگردید.
نمایشگاه بین المللی تاسیسات اصفهان
1395
 تصویر مر بوط به نمایشگاه رشت بار گزاری نشد.
نمایشگاه تاسیسات رشت
1395
 تصویر مر بوط به نمایشگاه اصفهان یافت نشد
نمایشگاه بین المللی تاسیسات اصفهان
1394
 تصویر مربوط به نمایشگاه ساختمان سال 1394 بارگزاری نگردید
نمایشگاه ساختمان تهران
1394
 تصویر همایش بلند مرتبه سازان بارگزاری نگردید
همایش بلند مرتبه سازان
1394
 تصویر مربوط به همایش صدا و سیما سال 1393 با محصول دریچه تنظیم هوا یافت نشد
همایش صدا و سیما
1393
 تصویر مربوط به نمایشگاه ساختمان 1392 با محصول دریچه تنظیم هوا یافت نشد
نمایشگاه ساختمان تهران
1392
 تصویر مربوط به نمایشگاه بین المللی تاسیسات بار گزاری نشد
نمایشگاه تاسیسات تهران
1392
 تصویر مربوط به همایش انبوه سازان مصلی تهران یافت نشد
همایش انبوه سازان تهران
1392
 تصویر مربوط به نمایشگاه ساختمان سال 1391 بارگزاری نگردید
نمایشگاه صنعت ساختمان
1391
 تصویر مربوط به همایش انبوه سازان سنندج یافت نشد
همایش انبوه سازان سنندج
1391
 تصویر مربوط به نمایشگاه ساختمان با محصول دریچه تنظیم هوا یافت نشد
نمایشگاه تاسیسات تهران
1390
صفحه1 - 2
عضویت در خبر نامه
نام:
ایمیل:
تلفن همراه:
کد امنیتی
Copyright © 2016
کلیه حقوق مادی ومعنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به گروه صنعتی برسا می باشد